Huiswerkbegeleiding
@f1rstclass volgen

Waarom naar HFC?

Begeleiding op maat

Indien een leerling het huiswerk op zich wel zelfstandig aankan, maar vooral snel is afgeleid of moeite heeft met motivatie en discipline, is de huiswerkklas geschikt. Deze vorm van huiswerkbegeleiding is bedoeld voor leerlingen die, onder toeziend oog van een begeleider, in een rustige omgeving huiswerk willen maken.

Andere leerlingen hebben juist extra begeleiding nodig bij het studeren. Voor hen bieden intensieve huiswerkbegeleiding en bijles uitkomst. Persoonlijke aandacht staat voorop: de klasjes zijn klein en het contact met de begeleider is direct. Hierdoor kan worden ingespeeld op problemen die scholieren ondervinden. Tijdens de intensieve huiswerkbegeleiding wordt veel aandacht besteed aan het maken van een planning en het aanbrengen van structuur. Daarnaast is er ruimte voor overhoringen en extra uitleg voor bijvoorbeeld proefwerken. Leerlingen krijgen daardoor meer zelfvertrouwen. Ze raken gemotiveerder en dat komt de resultaten weer ten goede.

Kwaliteit en het ‘Finse systeem’

Finland heeft blijkens vele onderzoeken het beste onderwijs ter wereld. De reden: zelfs op de onderbouw van basisscholen werken uitsluitend universitair opgeleide begeleiders. Homework F1rst Class werkt volgens hetzelfde principe: geen eerstejaars studenten die de lessen verzorgen, maar hoogopgeleide begeleiders die in een vergevorderd stadium van hun universitaire studie zijn, hun studie reeds hebben afgerond en/of over ruime onderwijservaring beschikken. Dat komt uiteraard de kwaliteit van het onderwijs ten goede: juist bij leerlingen die extra hulp nodig hebben. In de sport wordt dit principe al lang onderkend: hoe beter de trainer, hoe beter de sporter tot zijn recht komt.

Leren leren en leren plannen

Leerlingen die niet de gewenste schoolresultaten behalen, zijn vaak intelligent genoeg, maar ondervinden belemmeringen omdat ze moeite hebben met plannen en/of omdat ze niet weten hoe ze hun studie aan moeten pakken. Ze moeten leren om te leren dus. Om die reden wordt daar bij HFC (met name bij de intensieve huiswerkbegeleiding en de bijles) veel aandacht aan besteed. Iedere week wordt begonnen met het samen maken van een goede planning. Als leerlingen eenmaal weten hoe ze moeten studeren en plannen, kunnen ze daar tijdens de rest van hun studie veel plezier van hebben en wederom: ook dat komt de resultaten en dus de motivatie ten goede.

Betaalbare begeleiding

Het idee van HFC is dat, indien een kind bij de studie hulp nodig heeft, die hulp voor zoveel mogelijk ouders betaalbaar moet zijn. Homework F1rst Class wil professionele studiebegeleiding tegen concurrerende prijzen aanbieden. Huiswerkbegeleiding is al mogelijk vanaf slechts 7 euro per uur. Daarnaast worden er nooit kosten in rekening gebracht voor een intake, inschrijving of voortgangsgesprekken met ouders. Ook het op de hoogte houden van de mentor is kosteloos. Administratiekosten worden evenmin in rekening gebracht.

Contact en ouders en mentor

Ons huiswerkinstituut stelt ouders maandelijks per rapport op de hoogte van de ontwikkelingen die hun kind maakt. Daarnaast vinden er regelmatig oudergesprekken plaats en vragen en geven wij feedback van en naar de mentor van het voortgezet onderwijs. Het bovenstaande geldt overigens niet voor leerlingen die uitsluitend in de huiswerkklas zitten. Mocht daar aanleiding toe zijn, dan is uiteraard tussentijds contact te allen tijde mogelijk.

Flexibel

Doordat de leerling van les tot les wordt geobserveerd en HFC nauw contact houdt met ouders, kan er begeleiding op maat worden geleverd. Dit betekent dat, indien de studieresultaten beter worden, er wordt gekeken of de huiswerkbegeleiding of de bijles kan worden afgebouwd. Wanneer er daarentegen behoefte is aan extra begeleiding, bijvoorbeeld wanneer een proefwerkweek in zicht is, kan dit ook worden gerealiseerd.

Indien er sprake is van ziekte, kan een leerling de huiswerkbegeleiding op een andere dag inhalen. Wanneer het gaat om bijles, worden er verder geen kosten in rekening gebracht indien de afwezigheid 24 uur van tevoren bij ons wordt gemeld.

“Wij zijn zeer tevreden over de bijlessen van F1rst Class. Er is sprake van een goed contact met ons en er wordt teruggekoppeld naar de mentor op school. De schoolprestaties van onze zoon zijn erg verbeterd.” ~ Jacqueline

Maak nu een afspraak

Waarom F1rst Class?

a WvH Creative design