Huiswerkbegeleiding
@f1rstclass volgen

Intensieve huiswerkbegeleiding

Huiswerkschema

Tijdens de intensieve huiswerkbegeleiding wordt er gewerkt aan de hand van een huiswerkschema (planning), waarin de dagtaken zijn opgenomen. Ingeval de leerling bij het leren/maken van het huiswerk op vragen stuit, kan hij of zij bij de begeleider terecht. Zonodig wordt er overhoord. Pas als de ingeplande opdrachten af zijn en de begeleider tevreden is over de kwaliteit ervan, krijgt de leerling toestemming om het huiswerkinstituut te verlaten. Als er nog tijd over is, kan de leerling er voor kiezen om extra oefeningen te doen of alvast te beginnen aan het huiswerk voor de volgende dag.

Structuur en afspraken

Per dag dient een leerling in principe twee uur aanwezig te zijn. Wanneer de praktijk uitwijst dat een leerling structureel tijd over heeft, zullen nieuwe afspraken worden gemaakt. Op deze manier betalen ouders nooit te veel. Mocht in de praktijk daarentegen blijken dat een leerling meer tijd nodig heeft, dan is dit geen probleem en brengen we daarvoor geen extra kosten in rekening (tot een maximum van 3 uur per dag).

Het kan voorkomen dat een leerling het huiswerk toch niet af krijgt. In dat geval krijgt de leerling een briefje mee, zodat de ouders weten wat er thuis nog gedaan moet worden.

Leren leren en leren plannen

Ruimte voor vragen en overhoringen

Groepsgrootte max. 6 leerlingen

“Wij zijn zeer tevreden over de bijlessen van F1rst Class. Er is sprake van een goed contact met ons en er wordt teruggekoppeld naar de mentor op school. De schoolprestaties van onze zoon zijn erg verbeterd.” ~ Jacqueline

Maak nu een afspraak

a WvH Creative design