Huiswerkbegeleiding
@f1rstclass volgen

Bijles

Vakinhoudelijke hulp

Ingeval een leerling bij één of meerdere vakken niet goed kan meekomen op school, kan er worden gekozen voor bijles. Door vakinhoudelijke hulp wordt de leerling bijgespijkerd in het vak waar hij/zij moeite mee heeft of waarvan de stof niet goed wordt begrijpen. Bijlessen worden door ervaren begeleiders gegeven op vaste tijdstippen. Bij de planning van de bijlessen wordt rekening gehouden met de agenda van de leerling (bijvoorbeeld intensiever bij in aantocht zijnde proefwerkweken of andere toetsmomenten).

Strippenkaart

Homework F1rst Class werkt met strippenkaarten. Een strippenkaart kan worden aangeschaft voor 10 of 15 bijlessen van één uur. HFC bewaart de kaarten en tekent een strip af voor iedere uur waarop de leerling bijles volgt. Hierdoor worden er geen kosten in rekening gebracht indien de leerling afwezig is door ziekte (afmelden kan tot 24 uur voor het moment waarop de bijles wordt gegeven) en tijdens vakantie- en feestdagen. De strippenkaart is persoonsgebonden en dient binnen één jaar te worden gebruikt.

Vakinhoudelijke hulp

Achterstanden wegwerken

Groepsgrootte max. 3 leerlingen

“De docent legt de stof duidelijk uit en bovenal heeft ze veel geduld. Haar positieve benadering werkt goed voor mijn zoon. Hij ervaart de begeleiding als prettig, pikt de stof sneller op en kan zich nu beter concentreren.” ~ Manuela

Maak nu een afspraak

a WvH Creative design