Huiswerkbegeleiding
@f1rstclass volgen

Algemeen

Verbeteren van studieresultaten

Homework F1rst Class wil scholieren in het voortgezet onderwijs helpen met het verbeteren van studieresultaten. Leerlingen hebben in toenemende mate problemen met zelfdiscipline, motivatie of concentratie. Verder komt het voor dat jongeren een leerachterstand hebben of het lastig vinden om te plannen. Op school is er vaak te weinig ruimte voor individuele begeleiding en ook thuis hebben veel ouders niet de mogelijkheid om hun kinderen dagelijks te helpen met het huiswerk.

Door het geven van huiswerkbegeleiding, bijles en examentraining willen wij het beste uit leerlingen halen. Middelbare scholieren kunnen bij Homework F1rst Class terecht voor kwalitatief goede, persoonlijke begeleiding. Voor aanvang worden er doelen opgesteld en heldere afspraken gemaakt. Een goede sfeer en leeromgeving vinden wij belangrijk, maar er moet wel gewerkt worden. Uiteraard gaan we daarbij uit van de mogelijkheden van de leerling. Efficiënt en resultaatgericht, zonder overbodige kosten. Door de regelmatige rapportage naar ouders en mentor is onze aanpak transparant.

“Wij zijn zeer tevreden over de bijlessen van F1rst Class. Er is sprake van een goed contact met ons en er wordt teruggekoppeld naar de mentor op school. De schoolprestaties van onze zoon zijn erg verbeterd.” ~ Jacqueline

Maak nu een afspraak

a WvH Creative design