Huiswerkbegeleiding
@f1rstclass volgen

Algemeen

Verbeteren van studieresultaten

Homework F1rst Class wil scholieren in het voortgezet onderwijs helpen met het verbeteren van studieresultaten. Leerlingen hebben in toenemende mate problemen met zelfdiscipline, motivatie of concentratie. Verder komt het voor dat jongeren een leerachterstand hebben of het lastig vinden om te plannen. Op school is er vaak te weinig ruimte voor individuele begeleiding en ook thuis hebben veel ouders niet de mogelijkheid om hun kinderen dagelijks te helpen met het huiswerk.

Door het geven van huiswerkbegeleiding, bijles en examentraining willen wij het beste uit leerlingen halen. Middelbare scholieren kunnen bij Homework F1rst Class terecht voor kwalitatief goede, persoonlijke begeleiding. Voor aanvang worden er doelen opgesteld en heldere afspraken gemaakt. Een goede sfeer en leeromgeving vinden wij belangrijk, maar er moet wel gewerkt worden. Uiteraard gaan we daarbij uit van de mogelijkheden van de leerling. Efficiënt en resultaatgericht, zonder overbodige kosten. Door de regelmatige rapportage naar ouders en mentor is onze aanpak transparant.

“De docent legt de stof duidelijk uit en bovenal heeft ze veel geduld. Haar positieve benadering werkt goed voor mijn zoon. Hij ervaart de begeleiding als prettig, pikt de stof sneller op en kan zich nu beter concentreren.” ~ Manuela

Maak nu een afspraak

a WvH Creative design